Ochrana osobných údajov

Bezpečný nákup

Nákup na stránke www.enysstyle.sk je bezpečný a našim zákazníkom nehrozí žiadne riziko. Osobné údaje sú vyžadovené iba v technicky nutnom rozsahu. V žiadnom prípade nie sú predávané a využívané iným komerčným spôsobom. Osobné údaje sa vyžadujú v rámci procesu objednávania a registrácie, ktorá umožňuje prístup k osobnému kontu a zasielanie našeho Newslettera.

Ochrana osobných údajov

Vážení zákazníci, ochrane vašich osobných údajov venujeme najväčšiu pozornosť. Využívame najvyššie bezpečnostné štandardy, aby nedošlo k neoprávnenému nakladaniu s vašimi osobnými údajmi. Osobné dáta, ktoré zadávate pri objednávke a platbe, sú chránené technickými bezpečnostnými systémami. Naše ustanovenia o ochrane osobných údajov sú v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a so zákonom 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách. Na našich stránkach sú osobné údaje zisťované a spracovávané v zákonnom rozsahu.