Bankové spojenia

Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu :    2500855362

IBAN :             SK75 8330 0000 0025 0085 5362

Kód banky     8330